Agenda – binnenkort

  1. Ouderwerkgroep bijeenkomst

    november 30 20:00 - 22:00
  2. Sectorwerkstuk bijeenkomst klas 4

    december 8 10:45 - 12:15
  3. Kerstviering

    december 18
 

Oude bestanden

 
 

Jouw toekomst, onze zorg!

Op deze website maakt u kennis met de Sint Jorisschool. Een school voor leerlingen die met aanvullende ondersteuning in staat worden geacht om het VMBO-T diploma te behalen.
De kracht van de school wordt gevormd door de kwaliteit van de ondersteuning in een kleinschalige en veilige leeromgeving. We behalen uitstekende leerresultaten met leerlingen die in meerdere opzichten kwetsbaar zijn.

Op maandag 26 januari jl. is de Sint Jorisschool door minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sander Dekker van OCW benoemd tot excellente school. Met het predicaat “Excellente School” geeft het Rijk erkenning en waardering aan scholen met zeer goede leerresultaten en bijzonder positieve aandacht voor zorgleerlingen.
Deze bekroning volgt kort op het Kwaliteitszegel dat vorige week werd toegekend aan de Sint Jorisschool door de Keuzegids, de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De Keuzegids plaatst de Sint Jorisschool daarmee bij de beste scholen voor VMBO-T van Nederland. De Keuzegids is gebaseerd op de opbrengsten- en resultaat gegevens van de Onderwijsinspectie en van Scholen op Kaart (Vensters voor verantwoording).
De Sint Jorisschool is erg trots op dit resultaat en ziet het als een erkenning en bevestiging van onze manier van werken met leerlingen met uiteenlopende extra ondersteuningsbehoeften.

Voor ons vormen onderwijs en individuele ondersteuning een onlosmakelijk geheel.
De kleinschaligheid maakt dat niet alleen leerresultaten optimaal zijn.
Ook is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling in deze cruciale levensfase (burgerschap, cultuur en vakoverstijgende vaardigheden).
Kiest u voor de Sint Jorisschool, dan kiest u voor een school met gespecialiseerde docenten en begeleiders.
Ik hoop dat u via deze website een goede eerste indruk krijgt van de school.
Voor vragen, opmerkingen en/of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

De locatiedirecteur,
Theus Galesloot

 
 

Onderwerpen