Onderwerpen

 
 

Welkom op de website van de Jorismavo.

Fijn dat u ons bezoekt. De Jorismavo is een kleinschalige school (klassen van ± 18 leerlingen) voor leerlingen die in staat zijn om het VMBO-T diploma te behalen. De kracht van de school ligt in de kwaliteit van het onderwijs en de aanvullende ondersteuning. Doordat elke leerling gezien en gehoord wordt voelt iedereen zich snel thuis. Dat geldt zowel voor de leerlingen als voor de ouders/verzorgers. Het contact met de mentor en de school verloopt langs korte lijnen en er wordt snel en efficiënt gecommuniceerd.

Onderwijs en individuele ondersteuning vormen voor ons een onlosmakelijk geheel. De kleinschaligheid maakt niet alleen dat de voorwaarden voor leer- en examenresultaten goed zijn. We zijn tevens in staat om een duurzaam veilig en warm schoolklimaat te scheppen. En er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling in deze belangrijke levensfase (leefstijl, burgerschap, cultuur en vakoverstijgende vaardigheden).

In de afgelopen jaren heeft de school vooral gefocust op kwaliteitsverbetering en dat bleef niet onopgemerkt. Vorig jaar kregen we het predicaat ‘Excellente school’. Deze toekenning volgde op het Kwaliteitszegel, dat aan de school werd gegeven door de Keuzegids, een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. De Keuzegids plaatst onze school daarmee bij de beste scholen voor VMBO-T van Nederland. Wij zijn erg trots op deze prijzen en zien het als erkenning en bevestiging van onze manier van werken en het behalen van prima resultaten met de leerlingen.

Als u vragen hebt, meer informatie wilt ontvangen of vrijblijvend een afspraak wilt maken voor een gesprek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Theo Smeets
Plv. directeur

 
 

Laatste mededelingen

 

Oude bestanden