Welkom

Jouw toekomst, onze zorg!

   
Klik op de vlag voor de voorlichtingsfilm van de Sint Jorisschool

Deze website is een kennismaking met de Sint Jorisschool; enerzijds een dynamische, in verandering zijnde school en anderzijds een rustige, kleinschalige en veilige leeromgeving voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.

De Sint Jorisschool realiseert VMBO T en T+ ( gericht op doorstroming naar HAVO 4)  onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om binnen een reguliere school met grotere klassen en minder aangepaste individuele zorg te functioneren. Het belangrijkste doel is dan ook dat de leerlingen, met zorg op maat, in staat zijn om succesvol hun schoolloopbaan kunnen doorlopen en vervolgen.

In die zorg op maat zit de kracht van de school. Om dit mogelijk te maken verkrijgt de school extra gelden t.b.v. leerwegondersteuning (lwoo) of maakt gebruik van andere extra financieringsmogelijkheden. In welke hoedanigheid u deze site ook bezoekt; ouder/verzorger, directeur, leerkracht, decaan of leerling, we hopen dat u een goede indruk krijgt van de doelstelling, de opdracht en de werkwijze van onze school.

Voor vragen, opmerkingen en/of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

De locatiedirecteur, Theus Galesloot


Mededelingen

Fijne zomervakantie allemaal!
Het voltallige personeel van de Sint Jorisschool wenst alle leerlingen, ouders en verzorgers een hele fijne zomervakantie toe. We beginnen weer op maandag 25 augustus om 10.00 uur met het ophalen van het rooster. Geniet van een welverdiende vakantie!

Jorakel 11 op de website
Vanaf vrijdag 11 juli kunt u de elfde Jorakel van dit schooljaar downloaden. Dit is tevens de laatste Jorakel van het schooljaar. Klik hiervoor op het knopje "meer". Tevens is de Jorakel per e-mail verstuurd aan alle ouders waarvan het e-mailadres bij de schooladministratie bekend is.
 meer   

INHAALDAGEN 7 en 10 juli
Op 7 en 10 juli zijn er inhaaldagen voor de leerlingen van klas 1 t/m 3 die nog (toets)onderdelen moeten inhalen.Klik hieronder voor het overzicht.
 meer   

Diploma-uitreiking 2014
Donderdag 26 juni vond de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats in de aula van ons schoolgebouw. Maar liefst 30 kandidaten (91 %) mochten hun welverdiende diploma in ontvangst nemen. Mhr. Maatje maakte hiervan een uitgebreide foto-reportage. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

MENTORUITJE KLAS 3
Om het schooljaar op een leuke, gezellige en vooral sportieve wijze af te sluiten gaan wij zwemmen in het Aquaparx en waterskiën bij waterski-& Outdoorcentrum de Berendock. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.  
 meer   

GASTLESSEN COC KLAS 3
Op 11 en 12 juni heeft het COC onze school bezocht. Het bezoek vond plaats in het kader van burgerschapsvorming. Klik op "meer" voor uitgebreidere info.
 meer   

Toetsweek 2
Van maandag 30 juni t/m vrijdag 4 juli is er toetsweek voor klas 1 t/m 3. Let op: m.i.v. 24 juni zijn er nog enige wijzigingen doorgevoerd. Klik op "meer" voor de laatste versie van het rooster.
 meer   

Wijziging PTA klas 3
In het PTA klas 3 zijn nog enkele wijzigingen aangebracht bij de vakken biologie en nask. De lesstof van de proefwerkweek (eindtoets) begin juli is enigzins gewijzigd. Hieronder (klik op "meer") kunt u deze wijziging inzien. De leerlingen zijn hierover al in een eerder stadium geïnformeerd.
 meer   

Uitslag Examens 1e tijdvak 11 juni
Op woensdag 11 juni vanaf 17.00 uur worden alle eindexamenkandidaten gebeld door de mentor met de eindexamen-uitslag. Zorg dat je vanaf 17.00 bereikbaar bent op de bij de administratie bekende telefoonnummers. Op maandag 16 en dinsdag 17 juni worden de herexamens afgenomen van 13.30 tot 15.30 uur. Klik hieronder voor het rooster van het 2e tijdvak.
 meer   

Bezoek COC Nijmegen
Op woensdag 11 en donderdag 12 juni zal het COC Nijmegen een bezoek aan onze school brengen. Zij zullen een gastles verzorgen in leerjaar 3. Klik op "meer" voor verdere informatie.
 meer   

Vacature MR
Vanaf komend school jaar is er weer een vacature voor een ouder binnen de MR (Medezeggenschapsraad). De MR bestaat uit twee docenten en twee ouders, de directeur is veelal op verzoek van de MR aanwezig. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.
 meer   

SCHOOLKAMP 2014
Van 26 t/m 28 mei was klas 1 op schoolkamp. Ondanks het slechte weer was de stemming onder de leerlingen en leraren opperbest. Dhr. Maatje was dit jaar toch van de partij om een fraaie fotoreportage te maken van het schoolkamp van klas 1. Voor de uitgebreide fotoreportage klikt u op "meer".
 meer   

Aciviteitendag klas 2 en 3
Op woensdag 28 mei maken de leerlingen van klas 2 hun jaarlijkse uitstapje naar de Efteling en de leerlingen van klas 3 naar de havens van Rotterdam. I.v.m. busvervoer moet iedereen uiterlijk om 8.30 uur op school zijn. Wij kunnen dan controleren of alle leerlingen aanwezig zijn en op tijd vertrekken. De tweede klassen verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn in Nijmegen. De derde klassen verwachten we om 17.30 uur terug (uiteraard afhankelijk van de verkeersdrukte).

Herkansing Rekentoets
Op woendag 28 mei 13.30 uur wordt de herkansing rekentoets afgenomen. Voor iedere eindexamenkandidaat is dit de laatste kans om de verplichte rekentoets alsnog te halen of eventueel nog te verbeteren. De rekentoets wordt afgenoemen van 13.30 - 15.00 uur in lokaal 03. Wij wensen alle kandidaten wederom erg veel succes!

Schoolondersteuningsprofiel
Inmiddels is het schoolondersteuningsprofiel (SOP) ook terug te vinden op onze website. Deze vindt u onder Onderwijs --> SOP of u klikt gewoon op "meer".
 meer   

Cito leerlingvolgsysteem VO toetsen
In de weken 21 en 22 worden de Cito leerlingvolgsysteem VO toetsen op onze school afgenomen. Ouders hebben hier per brief uitgebreide informatie over gekregen. De eerste klassen krijgen de toetsen op 22 en 23 mei tijdens de lessen 1 t/m 4. Na de grote pauze gaan de reguliere lessen gewoon door. De tweede en derde klassen krijgen op 26 en 27 mei de toetsen. Zij beginnen op beide dagen om 9.30 uur en gaan tot c.a. 15.00 uur door. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.
 meer   

Aanvang CSE 13 mei
Het Centraal Schriftelijk Examen begint voor onze eindexamenkandidaten op dinsdag 13 mei met het vak Beeldende Vorming. Het volledige rooster van het 1e tijdvak is te vinden onder het knopje "meer". Ook vindt u hier de zak-slaagregeling en de leerling-instructie behorende bij het CSE. Wij wensen alle kandidaten enorm veel succes met de centrale examens. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Succes!
 meer   

Bezoek Werkenrode Klas 3
Op dinsdag 4, 11 en 18 februari hebben de leerlingen van klas 3 een bezoek gebracht aan de Werkenrode school. Dit is een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking. Het bezoek vond plaats in het kader van burgerschapsvorming. Klik hieronder op "meer" voor het hele fotoverslag.
 meer   

Herkansingen 23 en 24 april
Voor klas 4 zijn er woensdag 23 en donderdag 24 april herkansingen voor SE- onderdelen. De lessen komen deze 2 dagen te vervallen voor klas 4. Het rooster is te vinden onder Planning --> Toetsweken. Klik hiervoor op "meer". De regels van het schoolexamen zijn ook van toepassing bij de herkansingen. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent. Wij wensen alle eindexamenkandidaten wederom veel succes!
 meer   

Stuntdag donderdag 17 april
Op donderdag 17 april was er een stuntmiddag georganiseerd door de examenklassen. Deze werd gehouden onder stralende zon op het schoolplein en er werd enthousiast meegedaan aan de immense attributen, zoals een mechanische stier, een 30 m lange hindernisbaan, opblaasvoetbal en een slagbuis-arena en een heerlijke BBQ verzorgd door onze barbecuemeester Mhr. van Haare. Mhr. Maatje was aanwezig om hiervan weer een fraaie reportage te schieten. Klik hiervoor op "meer".
 meer   

Leraren - leerlingen: 8 - 2
Dinsdag 15 april stond het jaarlijkse voetbalduel leraren–leerlingen op het programma. Zoals elk jaar werd deze titanenstrijd georganiseerd in de “Veldschuur” in Malden. Onze 4e klassers waren gebrand op een overwinning en ze hoopten op deze manier op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van het docententeam waar ze vier jaar lang (al dan niet met veel plezier) naar hadden moeten luisteren. Klik op "meer" voor het volledige wedstrijdverslag ....
 meer   

Brochure Passend Onderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een uitgebreide brochure uitgebracht over de veranderingen die gaan plaats vinden in de organisatie van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Klik op "meer" voor het downloaden van de brochure.
 meer   

Schoolexamen 3
Van maandag 31 maart t/m vrijdag 4 april wordt schoolexamen 3 afgenomen. Het rooster met de aanvangstijden staat onder Planning --> Toetsweken. Of u klikt hieronder op "meer". Wij wensen alle eindexamenkandidaten erg veel succes!
 meer   

Sint Jorisschool bij omroep Nijmegen
Op vrijdag 21 maart was er een cultuurdag voor alle leerlingen van de Sint Jorisschool. Omroep N1 Nijmegen was hierbij aanwezig en besteedde de avonduitzending van vrijdag 21 maart voor een groot deel aan alle activiteiten op de Sint Jorisschool. Klik hieronder op "meer" voor de link naar de uitzending.
 meer   

Foto's Cultuurdag van 21 maart
Vrijdag 21 maart was er Cultuurdag op onze school. Het thema voor deze dag was "Geen verschil". Rapper Sticks was deze dag aanwezig om inspiratie op te doen voor een nieuwe rap. Mhr. Maatje maakte van alle culturele activiteiten een fraaie fotoreportage. Klik hieronder op "meer" voor de uitgebreide fotoselectie.
 meer   

Thema-avond 24 maart
Op maandag 24 maart organiseert de ouderwerkgroep een thema-avond voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school. Deze avond begint om 20.00 uur in de aula van ons schoolgebouw. Het thema voor deze avond is: "Omgaan met je puber". Wij hopen u samen met de OWG op deze avond te mogen begroeten.

Inleveren sectorwerkstuk klas 4
Maandag 10 maart is de inleverdatum van het sectorwerkstuk voor alle eindexamenkandidaten van onze school. De presentatie van de sectorwerkstukken vindt uiterlijk plaats op vrijdag 28 maart. Exacte data en tijden hiervan zullen binnenkort nog bekend gemaakt worden. Alle verdere informatie over het sectorwerkstuk is te vinden op deze site. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

Wijziging PTA3 voor Duits
In januari nemen we met de cluster DU-3 deel aan de pretest Kijk- en luistertoetsen Duits (Cito). Omdat we de (toets)belasting voor de leerlingen niet willen verhogen, gaan we deze toets als periodieke vaardigheidstoets meetellen. Hierdoor moeten we een wijziging in de PTA (klas 3) doorvoeren: De leesvaardigheidstoets van periode 2 ruilen we met de luistervaardigheidstoets van periode 3 om.
 meer   

Fotosite van Mhr. Maatje
Dhr. Maatje is al zo'n 20 jaar “de huisfotograaf” van de Sint Jorisschool. Op deze website zijn hier vele voorbeelden van te zien bij de diverse activiteiten. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

Speeddate Klas 4
Op dinsdagmiddag 12 november kregen al onze 4e klas leerlingen de gelegenheid om zich (al speeddatend) in kleine groepjes te oriënteren op een aantal vervolgopleidingen. Daartoe waren er 15 ex-leerlingen uitgenodigd die kwamen vertellen over hoe ze hun keuze hadden gemaakt, hoe het hen bevalt op het ROC of de Havo, waar ze moeite mee hadden gehad of wat juist gemakkelijk was gegaan. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie en het bekijken van een aantal foto's en een filmpje.
 meer   

Foto's werkweek en Londen
De eerste foto's van de Londenreis staan inmiddels op de site. Dit geldt ook voor de foto's van de werkweek van klas 1. Voor een uitgebreidere selectie van de werkweekfoto's klikt u op onderstaande link:
 meer   

PTO's voor klas 1 en 2
Inmiddels zijn alle PTO's voor klas 1 en 2 op de website terug te vinden. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

PTA's voor klas 3 en 4
Inmiddels zijn alle PTA's voor klas 3 en 4 op de website terug te vinden. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

E-mailadres van school voor leerlingen.
Alle leerlingen van het Sint Jorisschool krijgen volgende week een e-mailadres van school. Het e-mailadres ziet er als volgt uit: “leerlingnummer”@leerling.stjorisschool.nl en is via internet altijd en overal bereikbaar. Dit heeft de volgende voordelen: • Leerlingen hebben voortaan een eigen e-mailadres en zijn altijd bereikbaar, voor elkaar en voor docenten. • Privé e-mailadressen en wijzigingen daarvan hoeven niet meer door de leerlingen doorgegeven te worden aan docenten en de administratie. • E-mail is, mits er op de computer een internetverbinding aanwezig is, overal bereikbaar, • Deze mailadressen zijn in beheer van Sint Jorisschool zodat, indien nodig, systeembeheer de wachtwoorden kunnen resetten. Per 1 oktober a.s. correspondeert de school alleen nog via dit e-mail adres met leerlingen en niet langer via hun privé e-mail adres. Ook de berichten uit Magister worden dan naar dit mailadres verzonden.

Lesrooster schooljaar 2013/2014
Vanaf dinsdag 20 augustus kan iedere leerling zijn lesrooster inzien door in te loggen op Magister. Uiteraard is het lesrooster ook terug te vinden op onze website. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

Aanvang nieuwe schooljaar
Maandag 19 augustus gaat het schooljaar voor uw zoon/dochter weer van start. De leerlingen van klas 2 t/m 4 worden maandag om 10.00 uur verwacht om het rooster op te halen en kennis te maken met de mentor. Dit zal circa 1 uur in beslag nemen. Daarna zijn de leerlingen vrij. Dinsdag 20 augustus om 8.40 uur starten dan de lessen volgens het rooster. De leerlingen van klas 1 starten maandag en dinsdag met een introductie. Beide dagen beginnen om 9.00 uur en eindigen rond 14.00 uur. Op woensdag 21 augustus start klas 1 om 8.40 uur met de lessen. Tijdens de introductiedagen ontvangen de leerlingen van hun mentor het lesrooster.

Foto's in groter bestandsformaat
Op de website vindt u een selectie foto's van allerlei schoolactiviteiten. Om de meer uitgebreide reportages te kunnen zien in een groter bestandsformaat kunt u terecht op de site van Mhr. Maatje. Klik hiervoor op onderstaande link.
 meer   

Zeer goede examenuitslag!
Nadat woensdag 26 juni bekend werd dat bijna alle herexamenkandidaten alsnog geslaagd zijn komt de Sint Jorisschool uit op een slagingspercentage van maar liefst 96,2 %. Een geweldige score en wij feliciteren hierbij alle geslaagden met het behalen van hun welverdiende diploma.

Diploma-uitreiking 27 juni 2013
Donderdag 27 juni vond de diploma-uitreiking plaats voor onze eindexamenkandidaten. Mhr. Maatje maakte hiervan een fraaie foto-reportage. Klik op "meer" om naar de fotogalerij te gaan.
 meer   

Vacature MR
Met ingang van 1 augustus is er een vacature voor de medezeggenschapsraad. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.
 meer   

Schoolkamp 2013
Van maandag 29 april t/m woensdag 1 mei was klas 1 op kamp in de bossen van Sint Walrick. Mhr. Maatje maakte hiervan een uitgebreide foto-reportage. Voor het zien van deze uitgebreidere selectie kunt u terecht op de site van Mhr. Maatje. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

Foto's Galafeest 2013
Door hiernaast te klikken op één van de foto's van het Galafeest of Portretfoto's komt u in de Fotogalerij van de website. Voor een uitgebreidere selectie kunt u terecht op de site van Mhr. Maatje. Klik hiervoor op het knopje "meer".
 meer   

Voorlopig slot kaartenactie de Oversteek
De kaartenactie, met de Oversteek als centraal beeldend thema, is vrijdag 26 april afgesloten. We verkochten van 12 tot 2. In de wijk en weide omtrek. Na maanden relatieve droogte, regende het stevig van 11 tot 3. Een wonderlijk slot van een gezamenlijke schoolinspanning. Alle kinderen kletsnat en een tegenvallende verkoop. Iedereen heeft zijn best gedaan en niemand klaagde. Overmacht. Mogelijke kopers reageerden anders dan wanneer het zonnig en warm geweest zou zijn, gelijk de dag van donderdag. Mensen waren vanwege de regen doelgericht. De verkoop heeft in zijn totaal € 3300 opgebracht, waar de kosten ook € 3300 bedragen. Een mooi quite spelen dus. In november wordt de Oversteek officieel in gebruik genomen. Met lintjes knippen en al. Een mooie gelegenheid om de resterende setjes te verkopen. Een herkansing. Zoals zoveel in dit gehele proces. De opbrengst is dan echt volledig voor Stichting Gast. Dank aan allen!
 meer   

Invaren van de Oversteek
Op zaterdag 20 april werd De Oversteek, de nieuwe Stadsbrug van Nijmegen, ingevaren. De Sint Jorisschool was erbij. Werden de schilderingen de dag daarvoor al groots in de Gelderlander aangekondigd, nu konden de vele aanwezige Nijmegenaren de schilderingen in het echt bewonderen. En er zo'n prachtig setje kaarten van kopen. Het was hartverwarmend om zovele positieve en ook bewonderende reacties te krijgen van zoveel mensen. Een zeer geslaagde verkoopactie. Met als beloning op het eind een heerlijke pizza! Klik op "meer" voor de foto's.
 meer   

Sint Joris met de Oversteek op RTV Nijmegen
Op dinsdag 9 april ging de kaartenactie ten behoeve van Stichting Gast van start. RTV Nijmegen deed hier in haar dagjournaal verslag van. Ook mochten leerlingen het weerbericht presenteren. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.
 meer   

Leerlingen verslaan leraren: 7 - 5
De jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen de leerlingen van klas 4 en het docententeam is dit jaar gewonnen door de leerlingen met 7 - 5. Na een ruststand van 5 - 1 kwam het docententeam in de tweede helft nog knap terug op 5 - 5. In de slotfase bleken de leerlingen toch over de langste adem te beschikken (gemiddelde leeftijd is ook bijna 30 jaar jonger) en werd het in de slotminuten toch nog 7-5 voor de leerlingen.

Project de Oversteek
De brugklassers hebben zich de afgelopen vrijdagmiddagen beziggehouden met de nieuwe Stadsbrug, de Oversteek, in de volksmond al tot Handtasje omgedoopt. Klik op "meer" voor het (foto)verslag van deze activiteit.
 meer   

Sint Jorisschool does the Harlem Shake!
Leerlingen van de Sint Jorisschool te Nijmegen gaan uit hun dak op de Harlem Shake. Klik hieronder op "meer" om het YouTube-filmpje te bekijken.
 meer   

Brugklassers bezoeken de Oversteek
Op vrijdagmiddag 1 maart bezoeken de brugklassers de bouwplaats van de nieuwe Waalbrug, de Oversteek. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.
 meer   

De Overstap
Om te voorkomen dat jongeren bij de overstap VMBO-MBO buiten de boot vallen, heeft de St. Jorisschool zich aangesloten bij het project ‘De Overstap’. Klik op "meer" voor uitgebreidere informatie.
 meer   

Hulpmiddelen voor dyslectici
Bij Dedicon zijn een aantal gratis hulpmiddelen te verkrijgen. Klik hiervoor op "meer".
 meer   

Digitale post/e-mailadres ouders
Ook een deel van onze papieren post zal vervangen worden door digitale toezending aan het bij ons bekende e-mail adres van de ouders/verzorgers. Om dat te kunnen doen willen we graag beschikken over het e-mail adres van de ouders/verzorgers. Wilt u daarom het e-mail adres aan ons doorgeven d.m.v. het formulier wat u hieronder kunt vinden bij "Downloads".
 meer   

Vrijwillige ouderbijdrage en borg
Hieronder vindt u uitleg over de ouderbijdrage en de borg over schooljaar 2010 - 2011. Tevens kunt u hier de inhoud lezen van de "overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage" voor schooljaar 2011-2012.
 meer   

Sint Jorisschool als gezonde school
Op de website van de GGD is een artikel te vinden over de Sint Jorisschool als gezonde school. Hierin worden een aantal voorbeelden genoemd van de manier waarop hier op school aandacht besteed wordt aan het creëren van een gezond leefklimaat voor onze leerlingen.
 meer   

St. Jorisschool wint aanmoedigingsprijs!
De Sint Jorisschool heeft een landelijke aanmoedigingsprijs gewonnen in het kader van het project “Leerkracht aan Zet”.
 meer   

  Recente activiteiten 
   
  Diploma-uitreiking 2014
 
   
   
  Schoolfeest juni 2014
 
   
   
  Schoolkamp 2014
 
   
   
  Stuntdag 2014
 
   
   
  Cultuurdag Geen Verschil
 
   
   
  Open dag 2014
 
   
   
  Londenreis 2013
 
   
   
  Werkweek 2013
 
   
   
  Deze week 
    geen bijzonderheden
 
   
 Sint Jorisschool   Heijendaalseweg  45   6524 SE   Nijmegen   T:024-3235175   F:024-3240355   E:info@stjorisschool.nl